Muskarit

KESÄMUSKARI VK:LLA 23-24!

Musiikkikoulu Groovehouse järjestää intensiivisen kesämuskarin kesäkuussa viikoilla 23-24.

Kesämuskariin voi osallistua lapset, jotka täyttävät tänä vuonna 2 vuotta ja korkeintaan 5 vuotiaat lapset.

Luvassa on kesäisiä lauluja ja leikkejä, loruja, soittoa, musiikki-liikuntaa ja kaikkea muuta kesäistä toimintaa. Muskari kokoontuu Groovehousen tiloissa, paitsi viimeisellä kerralla, jolloin muskari pidetään ulkona.

Ohjaajana toimii Sanna Korpi, jolla on monen vuoden kokemus muskariohjaajana toimimisesta.

Aikataulu:

vk 23: tiistai 4.6 ja keskiviikko 5.6.
vk 24: tiistai 11.6, keskiviikko 12.6. ja
torstai 13.6. (ulkona, paikka sovitaan erikseen)

klo 16.50-17.30 (kesto 40min)

Hinta 39€

Ilmoittautuminen:

Suvi Buckman 050 3542199
suvi@groovehouseoulu.fi

UUDET SYKSYN RYHMÄT KOOTAAN ELOKUUSSA

Groovehousen muskarin syyslukukausi alkaa syyskuussa ja uudet ryhmät muodostetaan ilmoittautumisten perusteella vauvoista 5-6 -vuotiaisiin ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos jokin ryhmä ei toteudu, ilmoitamme siitä sähköpostitse ennen ryhmän alkamista.

Muskari on kokonaisvaltainen ja elämyksellinen harrastus niin lapselle kuin vanhemmallekin. Lapsen kiinnostus ja rakkaus musiikkia kohtaan herää ja syventyy musiikin varhaiskasvatuksen monipuolisten ja tavoitteellisten sisältöjen avulla. Muskari kehittää lapsen itsetuntoa, itseilmaisua ja sosiaalisia taitoja, vahvistaa musiikillisia ja kielellisiä valmiuksia sekä tarjoaa loistavan pohjan musiikin harrastamiselle myös jatkossa. Musiikillisten toimintatapojen avulla kehitetään lapsen kokonaisvaltaista kasvua.

Muskarissa heittäydytään lapsen maailmaan. Muskarissa lauletaan, lorutellaan, soitetaan, kuunnellaan, liikutaan ja tutustutaan musiikin maailmaan tarinoiden ja leikkien avulla. Lapset saavat muskarissa uusia kavereita ja myös samanikäisten lasten vanhemmat saavat tilaisuuden tutustua toisiinsa.  Soitto- ja laulutaitoa ei tarvita, vaan tärkeintä on musiikin tuoma riemu ja yhdessä iloitseminen. Groovehousella on neljä (4) erilaista ryhmää, joissa kaikissa huomioidaan lapsen sen hetkinen kehitysvaihe. Muskari toimii luonnollisena jatkumona instrumenttiopintojen pariin ja kannustaa elinikäiseen musiikin harrastamiseen.

Huomioithan muskariin tullessasi, että lapsien keskinäinen ryhmädynamiikka muotoutuu vasta muutaman kerran jälkeen, joten ensimmäinen tai toinenkaan kerta ei vielä anna todellista kuvaa muskarista.

Muskariin voi ilmoittautua mukaan myös kesken lukukauden. Tällöin maksat vain jäljellä olevista kerroista. 

Ryhmien tarkemmat kuvaukset ja ilmoittautuminen alla.

VAUVAMUSKARI KE klo 16:00-16:30 ILMOITTAUTUMINEN

alle 1-vuotiaat lapset,
kesto 30 min,
vanhempi mukana
hinta: 99e (sis. 17 kertaa)

Vauvamuskarissa luodaan varhainen pohja positiiviselle musiikkisuhteelle. Vauvamuskariin voivat osallistua kaikki alle 1-vuotiaat vauvat, mutta suositusikäraja on 3kk tai kun vauva jaksaa kannatella jo päätään. Mukana ryhmissä on aina vauvan vanhempi tai läheinen aikuinen.

Vauvamuskarissa tehtävät laulut ja leikit tukevat vauvan kokonaisvaltaista kehitystä ja niitä voi ottaa mukaan käyttöön myös kotiarkeen. Tässä kehityksen vaiheessa vauvaa rohkaistaan liikkumaan ja leikkimään erilaisissa turvallisissa ympäristöissä. Vauvamuskarissa yhdistetään erilaisia liikkumistapoja (köröttely, keinuminen, liukuminen, kieriminen) lauluihin ja leikkeihin tukemaan vauvan koordinaation kehitystä. 30 minuuttia kestävän lempeän muskarituokion aikana lauletaan, leikitään, liikutaan, lorutellaan, kuunnellaan ja rentoudutaan vauvan ehdoilla. Muskari myös vahvistaa vauvan ja vanhemman välistä vuorovaikutusta.

TAAPEROMUSKARI  KE klo 16:00-16:30 ILMOITTAUTUMINEN

1-2 -vuotiaat lapset,
kesto 30 min,
vanhempi mukana
hinta: 99e (sis. 17 kertaa)

Taaperomuskarissa syvennytään musiikin ilmiöihin. Taaperomuskari on tarkoitettu 1-2 – vuotiaille lapsille ja mukana ryhmissä on aina lapsen vanhempi tai läheinen aikuinen.

Taaperomuskarissa edetään aina lapsen ehdoilla. Taaperomuskari vahvistaa lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta, mutta myös kehittää ryhmässä toimimiseen tarvittavia varhaisia sosiaalisia taitoja. Tässä kehitysvaiheessa lapsen kielellinen kehitys on vilkasta.

Taaperomuskarissa 30 minuutin mittaisen värikkään muskarituokion aikana sukelletaan monipuolisesti ja tavoitteellisesti  musiikin maailmaan laulujen, leikkien, lorujen, satujen, soittamisen, liikkumisen ja rentoutumisen avulla. Taaperomuskarissa liike ja rauhoittuminen vuorottelevat luonnollisella tavalla ja lapset pääsevät soittamaan monipuolisesti erilaisia rytmisoittimia. Taaperomuskari luo hyvän pohjan musiikin harrastamiselle myös jatkossa.

SATUMUSKARI  KE klo 17:00 -17:45 ILMOITTAUTUMINEN

3-4 -vuotiaat lapset,
kesto 45min,
aikuinen halutessaan mukana
hinta: 148e (sis. 17 kertaa)

Satumuskari on tarkoitettu leikki-ikäisille lapsille ja muskarissa kehitetään monipuolisesti erilaisten musiikillisten taitojen lisäksi ryhmässä toimimisen taitoja. 3-4 -vuotiaina lapset voivat osallistua muskarituokioon itsenäisesti, mutta vanhempi tai läheinen aikuinen voi myös olla mukana.

3-4 -vuoden iässä lapset hankkivat yhä monipuolisemmin tietoa ympäristöstään. Lapsen minäkuva rakentuu suhteessa toisiin ihmisiin ja  tunneilmaisutaidot kehittyvät. Yhteisten tapojen ja käyttäytymissääntöjen harjoittelua opetellaan tässä kehitysvaiheessa. Muskarin ryhmässä lapsi oppii huomioimaan myös muita ihmisiä. Muskari tukee myös myönteisen minäkuvan muodostumisessa. Lorut, leikit, sadut ja mielikuvitus korostuvat leikeissä, joiden avulla opetellaan hahmottamaan ympäröivää todellisuutta.

Satumuskarissa uppoudutaan musiikin maailmaan ruokkimalla lapsen mielikuvitusta erilaisten lorujen, laulujen, satujen, liikkumisen, kuuntelemisen ja rentoutumisen johdattamina. Tutustumme monipuolisesti perkussiosoittimiin ja niin uusiin kuin vanhoihin muskarilauluihin.

SOITINMUSKARI  KE klo 17:00 -17:45 ILMOITTAUTUMINEN

5-6 -vuotiaat lapset,
kesto 45 minuuttia
hinta: 148e (sis. 17 kertaa)

Soitinmuskari toimii siltana musiikkileikkikoulun ja instrumenttiopintojen välillä. Soitinmuskariin voivat tulla kaikki 5-6 vuotiaat lapset. Isossa roolissa ovat erilaiset käsi- sekä bändisoittimet.

5-6 -vuotiaat lapset osaavat tehdä monia toimintoja jo itsenäisesti ja soitinmuskarissa pyritään vahvistamaan lapsen itsetuntoa ja herättämään elinikäinen rakkaus musiikkia kohtaan.

Soitinmuskari sisältää perinteisen muskarituokion elementtejä, mutta soittimet ja soittaminen ovat tässä ryhmässä keskiössä. Soitinmuskarissa tutustutaan erilaisiin soittimiin ja musiikkityyleihin ja harjoitellaan uusia musiikillisia taitoja laulujen, leikkien ja lorujen avulla. Tärkeintä on yhdessä tekeminen ja hyvä meininki. Soitinmuskari tarjoaa hyvät eväät myöhempää soittoharrastusta varten ja kipinä jonkin tietyn soittimen aloittamiseen voi syttyä juuri soitinmuskarissa.

anna_groove

Muskariohjaaja: Anna Peltomaa

Groovehousen muskarien ohjaajana toimii laaja-alainen musiikkipedagogi Anna Peltomaa. Annalla on pitkä työkokemus niin muskariohjaajana kuin huilunsoiton opettajana toimimisesta.

Koulutus: Oulun yliopisto, kasvatustieteiden maisteri, musiikkikasvatus (2013-) Oulun ammattikorkeakoulu, laaja-alainen Musiikkipedagogi, pääaine klassinen huilu (2012- 2016)

Työkokemus: Musiikkileikkikoulun ohjaaja vuodesta 2013 alkaen, huilunsoitonopettaja 2015 alkaen, freelancer-muusikkona ja lauluntekijänä 2014 alkaen.