SATUMUSKARI

3-4 -vuotiaat lapset

kesto 30min 

KE klo 17:30-18:00

aikuinen halutessaan mukana 

hinta: 148e (sis. 14 kertaa)

Otamme oppilaita myös kesken lukukauden, jos ryhmässä vain on tilaa. Hinta määräytyy jäljellä olevien kertojen mukaan.

HUOM: Kellonajat ovat suuntaa antavia. Ryhmät kootaan ilmoittautumisten mukaan ja ajat saattavat hieman muuttua, mikäli ryhmiä joudutaan yhdistämään.

Satumuskari on tarkoitettu leikki-ikäisille lapsille ja muskarissa kehitetään monipuolisesti erilaisten musiikillisten taitojen lisäksi ryhmässä toimimisen taitoja. 3-4 -vuotiaina lapset voivat osallistua muskarituokioon itsenäisesti, mutta vanhempi tai läheinen aikuinen voi myös olla mukana.

3-4 -vuoden iässä lapset hankkivat yhä monipuolisemmin tietoa ympäristöstään. Lapsen minäkuva rakentuu suhteessa toisiin ihmisiin ja  tunneilmaisutaidot kehittyvät. Yhteisten tapojen ja käyttäytymissääntöjen harjoittelua opetellaan tässä kehitysvaiheessa. Muskarin ryhmässä lapsi oppii huomioimaan myös muita ihmisiä. Muskari tukee myös myönteisen minäkuvan muodostumisessa. Lorut, leikit, sadut ja mielikuvitus korostuvat leikeissä, joiden avulla opetellaan hahmottamaan ympäröivää todellisuutta.

Satumuskarissa uppoudutaan musiikin maailmaan ruokkimalla lapsen mielikuvitusta erilaisten lorujen, laulujen, satujen, liikkumisen, kuuntelemisen ja rentoutumisen johdattamina. Tutustumme monipuolisesti perkussiosoittimiin ja niin uusiin kuin vanhoihin muskarilauluihin.

Huomioithan muskariin tullessasi, että lapsien keskinäinen ryhmädynamiikka muotoutuu vasta muutaman kerran jälkeen, joten ensimmäinen tai toinenkaan kerta ei vielä anna todellista kuvaa muskarista.